Het kan voor mensen soms erg moeilijk zijn om hun financiële zaken te regelen. Dat is voor hen en voor hun omgeving erg vervelend. Dat kan iemand beperken in zijn / haar totale doen en laten. Het zou dan prettig zijn om daar rust in te krijgen. Daar kan ik mee helpen.

De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde geld en goederen te administreren en te beheren.

Werkzaamheden bewindvoerder

 • begeleiding bij het indienen van het verzoekschrift bij de Kantonrechter
 • beschrijven van alle goederen die onder het bewind vallen
 • administratie en het beheer van het geld en vermogen
 • behandeling en doorzending van de post
 • betalen van het leefgeld aan de klant
 • jaarlijkse Rekening en Verantwoording afleggen aan de Kantonrechter
 • de belastingaangifte
 • aanvragen van toeslagen
 • aanvragen van (bijzondere) bijstand
 • aanvragen van kwijtschelding lokale belastingen
 • afsluiten verzekeringen
 • contacten met diverse instanties

Wie kan de aanvraag indienen?

 • De persoon zelf
 • Familie
  • Familieleden tot de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen,ooms, tantes, neven en nichten.
 • Gezaghebbenden
  • Diegene die het gezag uitoefent. Bij minderjarigen is dat vaak een ouder of voogd. Bij volwassenen kan dit een mentor zijn.
 • Professionals
  • De instelling die de betrokkene begeleidt of verzorgt.
  • De officier van Justitie.
  • Het college van Burgemeesters en wethouders.